‭.73‬ ארסור, שטח ‭,'ה‬ התקופה הצלבנית; שכבות האפר ומפולות האבנים על ריצפת החדר, תוצאות ההרס הממלוכי. ברקע - חומת העיר. מבט לדרום־מזרח