לצפוךמערב מבט , המבצר לרגלי הבנוי הנמל ; הצלבנית התקופה , ור ארס ‭68.‬