‭.67‬ ארסור, המבצר, התקופה הצלבנית; מבט מקרוב על שיטת הבנייה של המגדל הדרומי