‭.66‬ ארסור, המבצר, התקופה הצלבנית; אשנב ירי בחומה הצפונית, מבט לצפוךמערב