‭.64‬ ארסור, המבצר, התקופה הצלבנית; האפסיס במבנה המזרחי, מבט לצפון־מזרח