‭.63‬ ארסור, המבצר, התקופה הצלבנית; מגדל העוז, מבט לצפון. נראים שרידי הקומה השנייה המתומנת (מוט קנה המידה מונח על ריצפתה)