עגול מגדל קצה - במרכז . לדרום־מערב מהחפיר מבט , המבצר ; הצלבנית ופה התק , ארסור ‭61.‬