‭.60‬ ארסור, התקופה הצלבנית; אבני השחזה מהחדר בשטח ה' ומהמבצר