‭.54‬ ארסור, שטח ‭,'ה‬ התקופה הצלבנית; הרחוב המרוצף וחזית הבית ובה דלת וחלונות שנסתמו באבנים. מבט לדרום