‭.58‬ ארסור, שטח ה/ התקופה הצלבנית; ראש אדם ממתכת שנמצא בחדר