‭.52‬ ארסוף, שטח בי, התקופה הערבית הקדומה; אוסטרקון עם כתובת ערבית חרותה