‭.50‬ ארסוף, שטת ב ‭',‬ התקופה הערבית הקדומה; שבר קערה מיובאת מטיפוס 'שחור על לבך