‭,49‬ ארסוף, שטת בי, התקופה הערבית הקדומה; התפתחות האזור משכבה VII לשכבה V