‭.48‬ ארסוף, שטח ‭,'ב‬ התקופה הערבית הקדומה; חדר 612 (שכבות ‭,(IV-V‬ מבט לדרום. משמאל - תא הכני0ה בין האומנות; במרכז - הסף; מימין - החדר המטייח