‭.47‬ ארסוף, שטח at התקופה הערבית הקדומה; מכלול החדרים הצפוני, מבט למזרח. מאחור - הרחוב; משמאל - קמרון צלבני