‭.46‬ ארסוף, שטח ‭,'ב‬ התקופה הערבית הקדומה; הרחוב ומכלול התדרים משני צדיו, מבט לצפון. המספרים מציינים לוקוסים בשכבה V