התקופה הערבית הקדומה II

שטח . 'ב על אף ההרס הרב שנגרם למבנים בשכבה זו , והמפולות שהצטברו בעטיו , אנו עדים בשכבה V לשימוש חוזר ומחודש ברחוב ובחדרים הגובלים בו , בשינויים מהותיים מועטים יחסית . רמת הבנייה של המבנים בשכבה זו היא אמנם בינונית , ואף למטה מזה , אולם מידת ההשתמרות שלהם טובה בהרבה מזו של בנייני שאר השכבות . על כן גם התמונה הכוללת של שכבה V מקיפה ומפורטת יותר מזו הידועה לנו מהשכבות האחרות . מן הראוי , אם כן , לפרט קצת יותר בתיאור המכלולים הארכיטקטוניים משכבה זו , לרבות מספרי הלוקוס של היחידות . הרחוב נסלל מחדש בשכבת טיח על גבי אבני המפולת והחורבן של שכבה . VI הוא כולל שתי שורות של אבני שפה בצדדים וקירות תמך בינו לבין החדרים שלצדיו . רוחב הרחוב הוא 1 . 90 מטר בצפון ו 2 . 50 מטרים בדרום . הוא יורד מצפון לדרום בשיפוע אחיד למדי , בהפרש גובה של 0 . 70 מטר לאורך 20 מטר . כתוצאה מחורבן שכבה VI והצטברות מפולת עבה ברחוב , נוצר הפרש גובה בין מפלס הרחוב לבין מפלס המבנים שממערב לו . חרף היות הרחוב צר יחסית , נראה שהוא לא היה מקורה , כיוון שהאומנות שמשני צדיו ניצבות לו , וברור כי לא נועדו לתמוך את גגו . Vilmar 18...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד