‭.43‬ ארסוף, התקופה הערבית הקדומה; שער העיר המזרחי, מבט לדרום־מערב. שימו לב לשני המגדלים העגולים למחצה ולמעבר ביניהם