‭.39‬ ארסוף, שטח ‭naipnn C‬ הערבית הקדומה; אוסטרקון כתוב בדיו משני צדיו