‭.29‬ אפולוניה, חפירות ‭,1950‬ התקופה הביזאנטית; כבשן הזכוכית: מלפנים - הריצפה המכוסה זכוכית; מאחור - מקום התנור. מבט למערב