התקופה הביזאנטית

ממצאים מתקופה זו התגלו בשטח נרחב ביותר , הרבה מעבר לתחומי העיר המבוצרת של התקופות המאוחרות יותר . בחפירות 1977 נמצאו שרידים מהתקופה הביזאנטית בכל שטחי החפירה . בשטח ב' הם מצויים במקומות הבאים : בדרום מזרח השטח התגלו שתי שכבות ובהן קירות מאבני כורכר מסותתות סיתות גס . בשכבה א , הקדומה ביותר , נבנו המבנים על הקרקע הטבעית החולית . התגלה קטע ממבנה ובו קיר עבה '' ס 110 ) מ ) הנמשך מצפון לדרום , קיר דק יותר הניצב לו וריצפת Smallwood 1976 , pp . 487-506 . . 49 . 50 תל ואיילון תשמד'' , עבד . Roll and Ayalon 1986 , pp . 113-134 ; 146-131 . 51 על הזרמים התרבותיים היווני רומי והפרובינקיאלי במרחב הסורי-ארץ ישראלי ויחסי הגומלין ביניהם ראה : . Roll 1985 . 52 קפלן , 1959 עמי ; 97-95 בדבר מצבות הקבורה היהודיות מיפו ראה : . Frey 1952 , Nos . 892-960 Ringel 1975 , pp . 117-128 ; Levey 1975 , pp . 43-78 ; Levine 1975 , pp . 61-106 . . 53 . 54 בךצבי תשל , " ו עמ' Ringel 1975 , pp . 138-141 ; Levine 1975 , pp . 107-112 . ; 102-98 טיח . ממזרח למבנה , במקום המסורתי של הרחוב בשכבות הבאות , נחשפה שכבת תשתית מל...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד