‭.14‬ אפולוניה, שטח הי; המבנה הרומי - מבט לצפון, המראה את שני מפלסי הריצפה ואת הפתח הסתום. מעליו מצבור הכלים הרומי, החתום בריצפה ביזאנטית לבנה