‭.18‬ אפולוניה, שטח ה/ התקופה הרומית; נר עגול מהמצבור, שבו שוברה הדמות במראה, ומראה מעוטרת בתבליט, שנעקרה מנר דומה