התקופה הרומית

הממצא מתקופה זו כולל : א . שטח הי . מצפון לערוץ שבדרום העיר ששימש , כנראה , דרך גישה למענן הטבעי של אפולוניה , התגלה מבנה בנוי היטב מאבני גזית מכורבר . ריצפתו וקירותיו היו מטויחים . המבנה הוקם בתוך חלל שנחפר עמוק בתוך החול והכורכר הטבעיים , וכך שימשו קירותיו נם בקירות תמך כלפי המדרון , בעיקר בצפון ובמערב . הוא כלל שלושה חדרים לפחות , ושניים מהם היו מחוברים בפתח ( לוקוסים . ( 892 , 838 , 832 זמן מה לאחר הקמתו התמוטטו קירות המבנה במפולת גדולה שנגרמה , כנראה , ברעידת אדמה . הממצא בבניין מאפשר אולי לייחס את חורבנו לרעש של שנת 1 ו 4 / ו 13 לסה"נ , שבו נפגעה , בין היתר , גם קיסריה . . 29 מלחמות היהלדים א , כא , ב . ( 409 ) Schurer 1979 , pp . 29-36 . . 30 . 31 שטרן תשמ '' א , עמ' Stern 1982 , pp . 107-117 ; Wacksmann , Raveh 1984 , pp . ; 110-103 . 223-229 ; Ariel et al . 1985 , pp . 135-152 . Russel 1985 , pp . 37-60 . . 32 מאוחר יותר שוקם המבנה , ריצפותיו הונחו מחדש במפלס גבוה יותר , על גבי אבני המפולת של השלב הקודם , והפתח שבין שני החדרים נסתם במילוי של אבני גוויל . לבסוף , עקב התמוטטות נ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד