‭.10‬ אפולוניה, שטח 1 זו התקופה ההלניסטית; נרות חרס