לשים לב לביצות, ליער האלונים ‭(OAK FOREST)‬ ולדרכים ‭.1‬ מפת הסקר הבריטי ‭(SWP)‬ של דרום השרון, המשקפת את המציאות באזור לפני הפיתוח המודרני. נא