פרק א. רקע גיאוגראפי

כללית , השרון כולו נחלק לשלוש יחידות גיאומורפולוגיות אורכיות , המשתרעות במקביל לחוף הים : רצועת החוף במערב , גבעות החול האדום במרכז ועמק ה'מרזבה' במזרח . אולם , קיים הבדל מהותי בין דרום השרון לצפונו , המאפשר לראות באזור הנדון בספר זה מרחב גיאוגראפי בפני עצמו . בדרום השרון משתרעות גבעות החול האדום ברציפות בכל המרחב המרכזי שלו ותופשות למעלה ממחצית שטחו . אזור הגבעות מנוקז למערב רק על ידי נחל מקומי קטן - נחל פולג . צפון השרון , לעומת זאת , מבותר על ידי שלושה נחלים החוצים אותו בכיוון כללי ממזרח למערב : נחל התנינים , נחל חדרה ונחל אלכסנדר . לאורך אפיקיהם משתרעים עמקים צרים של פשט ההצפה של הנחלים , המכוסים אדמת סחף כבדה . בכך הם מהווים מעין המשך מערבה של עמק ה'מרזבה' המזרחית . מבחינת התאמתו של האזור להתיישבות האדם , הבדל זה הינו עקרוני ביותר . לאורך הנחלים החוצים את צפון השרון נוסדו , מתקופת הברונזה ואילך , ערים , עובדו קרקעות ועברו תוואי דרך שקישרו בין חוף הים לבין מזרח השרון ושולי הר שומרון . אולם , בדרום השרון היווה אזור הגבעות המיוער חיץ התיישבותי בין רצועת החוף לבין ה'מרזבה' המזרחית , ו...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד