אפולוניה ודרום השרון

? ישראל רול / איתן איילון ישראל רול , איתן איילון / אפולוניה ודרום השרון ישראל רול / איתן איילון אפולוניה ודרום השרון דגם של עיר חוף והעורף היישובי שלה עם נספחים מאת שלמה יזרעאל , רוני רייך , אשר עובדיה ורחל בירנבאום , עמיקם אלעד , נילי ליפשיץ הוצאת הקיבוץ המאוחד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה בשיתוף עם המכון לארכיאולוגיה ע"ש סוניה ומרקו נדלר אוניברסיטת ת"א  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד