היסטוריה ומדעי-חברה

טבע העניין מחייב , שנפתח את בירורה של שאלת הזיקה שבין היסטוריה למדעי החברה בתיאור סוגיה זו למערכותיה במחקר המיתודולוגי של הםוצ יולוגיה בימינו . נתחיל בבירור ההנחות המובלעות שביחסי התחומים הני דונים שבפועל . מכאן נבוא לנתח את סוגית היחסים המפורשים שביניהם . על יסוד שני ניתוחים אלה נבוא להציע מה שנראה לנו בדבר היחסים השיטתיים בין היסטוריה למדעי החברה , בכוונה לשוב ולהאיר הארה נוספת את מהותה של ההכרה ההיסטורית . א . היחסים המובלעים ( 1 ) האומר' שהסוציולוגיה עניינה —תורה בדבר החיים המשותפים של האדם' הריהו נותן מקום לשאלה , אם אפשר למצוא בתוך התודעה תנאים או תנאי אפריורי לעובדה זו של חיי אדם משותפים . ואם כך הדבר , לא נהיה קשורים מלכתחילה במציאותם של חיים משותפים בחינת נתונים לנו מידי הניסיון ההיסטורי בלבד . מאכם אדלר , ( Adler ) למשל , ביקש ללכת בדרך זו . הוא סבור , שמושג התוקף הכולל של ההכרה מחזיק הנחה מובלעת בדבר מציאותם של סובייקטים מכירים רבים . האומר על דבר שהוא אמת הרי רצונו לומר אמת לרבים' לכולנו , ולכל הסובייקטים . כסובייקטים אלה תוקף כולל זה תופס , ולגבם בלבד יש טעם למושג תוקף כ...  אל הספר
מוסד ביאליק