הזמן ההיסטורי

א . הזמן האפריורי בירור טיבו של הזמן ההיסטורי מן ההכרח שיקדם לו בירור כמה בחינות במהותו של מושג הזמן בכלל ובמקומו במערכי ההכרה בפרט . שורת דברים זו מתחייבת מעצם טיבו של העניין הנידון , שהרי אין הזמן ההיסטורי אלא לבוש ממשי של הזמן בכלל . לפיכך מן הצורך לברר מה טיבו של הזמן בכלל , היכן בו מקום האחיזה למימוש זה , ששמו זמן היסטורי , ומה טיבו המיוחד של מימוש זה . ( 1 ) הזמן הוא צורת סדר של בזה אחר זה . אין הזמן מגיד מאומה , מה טיבו המסוים של היחס הזה' אלא מעלה את עצם העקיבה ( succession ) בלבד ; רצוני לומר : אין אנו נותנים מלכתחילה יחסים אחרים בבאים בזה אחר זה ואין אנו מגידים מאומה מה טיבם של הבאים בזה אחר זה . אין הזמן מגיד אלא את עצם היחס הזה ; הזמן הוא צורה של עקיבה . כל קביעה זמנית וכל ספירה המוגדרת ככלל יחםים זמניים שרויה מעיקרה בתוך תחום כללי זה של ביאה בזה אחר זה . קאסירר הראה , שתורת היחסות אין בה כדי לשנות מאומה לא מתוכנו של מושג הזמן כצורת סדר של ביאה בזה אחר זה ולא ממקומו במערכי ההכרה . * הרילאטיביזאציה של הקבי עות הזמנית היא אפשרית מכוח הנחת צורה טהורה של זמן , כמו שהוגדר לעיל...  אל הספר
מוסד ביאליק