הקדמה

ספר זה בא להציע השקפה בדבר טיבה של ההברה ההיסטורית אגב בירור היחס שבינה ובין התהליך ההיסטורי . מתוך בירור זה אנו למדים , שאין שני העניינים הללו שייכים בפירוד זה מזה . לפיכך עומדת במרכז הדיון שאלת היחס שבין העבר להווה , היא משמשת לו מצע כולל וגם צד קוצב בכל פרשה ופרשה לפי עניינה . עיקר מגמתו של הספר היא שיטתית , אבל לא ראיתי עצמי פטור מלהידרש גם לבירור סוגיות שונות , שעלו בהשתלשלות הדעות בתהום עניינו הראשי של ספר זה . מצד אחר , גם הדיון בסוגיות אלו מכוון לצד השיטה שבהן , אבל מטבע הדברים שיש בו מידה של סיכום דרכי מחשבה ודיון .  אל הספר
מוסד ביאליק