בין עבר להווה: דרכי ההכרה ההיסטורית

נתן רוטנשטריירלביז עבר להווה נתן רוטנשטרייך בין עבר להווה דרכי ההכרה ההיסטורית מוסד ביאליק ירושלים תשט"ו  אל הספר
מוסד ביאליק