מפתח השמות והעניינים

ערכה יעל ולדמן אבוור ( ארגון המודיעין של גרמניה ) 206 , 42 , 24 , 14 , 13 ביטולו 240 הולכת שולל 80 העברת חומר אליהם בדיו סתרים , 105 , 72 , 67-66 , 41 , 34-33 , 180 , 160 , 155 , 140 , 132 , 118 227 , 186 העברת כספים לסוכניו 95-93 התפוררותו 220 וחטיפתו של יבזן 262 טירפיצופר ( המטה בברלין ) 43 יסודות המוכנים לשלום עם בעלות הברית 163 כינוס בבארן באדן 211 מבצע לנה 46-45 עריקות לבריטניה 240 פיצוח תשדירי הצופן שלו 46 קשיים כספיים 93 שיגור מרגלים לבריטניה , 46-45 49 , 48 שידורי רדיו , 179 , 162 , 196 , 140 , 231 , 229 , 223 , 219 , 216 , 189 235 , 232 התחנה בליסבון 242 , 202 התחנה במדריד 202 תככים 163 ראו גם המשרד הראשי לביטחון הרייך  אל הספר
עם עובד