הערות

במראי המקום שלהלן KV פירושו "תיקי שירות הביטחון" ( Security Service CAB , Files ) מציין "תיקי הקבינט" FO 1 ( Cabinet office Files ) משמעו "תיקי משרד החוץ" ( Foreign office Files ) בארכיון הלאומי , ( TNA ) קיו . למבוא Field Marshal Lord Alanbrooke , War Diaries 1939-1945 , London 1 2001 , p . 554 2 ב 30 בנובמבר . 1943 מובא בתוך : Thaddeus Holt , The Deceivers : Allied . Militaiy Deception in the Second World War , London 2004 , p . 505 3 שם . J . C . Masterman , The Double Cross System in the War 1939-1945 , 4 London 1972 , p . 150 5 הנחיית הפיהרר מספר 3 , 51 בנובמבר , 1943 מובא בתוך : Joshua Levine , Operation Fortitude : The Story of the Spy Operation that Saved . D-Day , London 2011 , p . 199 לפרק : 1 טירונים Dusko Popov , Spy / Counterspy , New York 1974 , p . 5 1 KV 2 / 846 2 3 שם . 4 שם . Popov , Spy / Counterspy , p . 6 5 6 שם . 7 שם . 8 שם , עמ' . 7 9 שם . 10 שם . 11 שם . 12 שם . 13 שם , עמ' . 2 14 עם , עמ' . 16 15 שם , עמ' . 14 16 שם . KV 2 / 845 17 K . V 2 / 856 18 KV 2 / 8...  אל הספר
עם עובד