רומן צ'רניאבסקי (מימין) והוגו בלייכר, קצץ המוריעין הגרמני שלכד אותן > בפגישה בפריז ב־1972