שדר של האבוור שיורט שלושה ימים אחרי הפלישה, ובו גרבו מזהיר את הגרמנים שצפויה פלישה שנייה "מכרעת" בפה רה קאלה.