אחר הנמלים המלאכותיים הענקיים שכונו "נמלי מלבדי‭,"‬ אשר נבנו בבריטניה והושטו אל מעבר לתעלה.