ארווין רומל סוקר את ביצורי חוף התעלה. הוא היה סמוך ובטוח ש"החומה האטלנטית" עמידה בפני כול.