קלאוס פון שטאופנברג, מנהיג הקשר של יולי 1944 להתנקשות בחיי היטלר.