תעודה המאשרת שרומן צ'רניאבסקי קיבל את העיטור הרם ביותר של פולין ‭")‬וירטוטי מיליטארי‭.("‬