מטוס קרב רמה מסוג הריקיין. התקווה היתה שמרגלי האויב לא יתקרבו רי הצורך להבחין בתרמית.