מפה של המודיעין הגרמני שנפלה בירי הבריטים, ובה נראה כוח ‭,FUSAG‬ צבא הפלישה המדומה, מקובץ בדרום מזרח אנגליה. "היא היתה שווה כמעט לחלוטין לתוכנית מבצע עוז רוח‭."‬