מרי שרר, הקצינה המפעילה היחידה בצוות הבגידה הכפולה.