באבס, כלבה האהוב של לילי, שחקן מכריע - ולא צפוי - בסיפור יום הפלישה.