לילי סרגייב, הסוכנת אוצר, שהביאה אתה "נדוניה עשירה: אמונם של הגרמנים‭.''‬