מפענחי צפנים בעבודה בבלצ'לי פארק, "מחנה ‭,"X‬ מרכז הפיענוח הסודי באזורי הכפר של באקינגהמשייר. תפוצת המסרים הגרמניים המפוענחים כונתה "מקורות סודיים ביותר‭.(MSS) ''‬