פאול פידרמוץ, הסוכן אוסטרו, רב־מרגלים מן המעלה הראשונה למען האבוור - וזיוף גמור.