גרבו בתחפושת; איש בעל "שכל חריף ומסירות נלהבת ודון־קישוטית למשימתו‭."‬