הקולונל אוסקר ךיילה, הקצין המפעיל הגרמני של צ'רניאבסקי.