הוגו בלייכר, קצין הריגול הנגדי האכזרי של האבוור בפריז.